Quasar - Organisatieadviesburo

voor mens en economie in het (familie)bedrijf

Buro Quasar, adviesbureau voor (familie)bedrijven

Welkom

logo_buro-quasarQuasar helpt familie-, midden- en grootbedrijf naar de volgende fase. We ondersteunen met het bouwen van het professionele fundament dat nodig is voor de volgende groeifase. Het oplossen van blokkades, herijking visie en strategie, commerciële professionalisering, team- en organisatie ontwikkeling.

Wij helpen ondernemers en directies met strategie, implementatie en performance verbetering om zo ambities waar te maken. Onze brede ervaring in consultancy, project-, programma- en interim-management maakt Quasar een betrouwbare partner voor ondernemende bedrijven met ambitie.

Thema's

 • Strategie & Organisatieontwikkeling
 • Prestatieverbetering & Verandermanagement
 • Coaching & Persoonlijk advies
 • Team- en Leiderschapsontwikkeling
 • Belevingscommunicatie & Innovatie
 • Conflictmanagement & Crisiscommunicatie

Diensten

 • Bouwteam samenwerking
 • HRM
 • Coaching en trainingen
 • Organiseren en inrichten
 • Strategie, beleid en onderzoek

Praktische oplossingen

Begeleiding en advisering van management en bedrijfsvoering

Ondernemen betekent pionieren, innoveren, testen en durven. Dit om voorop te lopen en te bouwen aan onderscheidend vermogen en toekomstbestendigheid. Hierbij ontstaan vaak uitdagingen zoals nieuwe concurrentie, oplopende kostprijzen, aantrekken van nieuw talent, vastlopende projecten en processen. Dit zorgt per saldo voor druk op operatie en resultaten.

Quasar

Een zelfstandig, onafhankelijk, organisatieadviesbureau. Al meer dan 10 jaar. We kijken altijd vanuit meerdere invalshoeken. En gaan pas naar huis als het is opgelost.


Contactformulier ⟩
change

Samenwerken, verbinden en kennisdelen

Bij alles wat we doen hoort een structuur van samenwerken. Alle lagen van organisaties verbinden wij met elkaar, van de werkplaats tot de directiekamer, dwars door de keten heen. we verbinden mensen en richten gemeenschappelijke projecten in met partners uit de praktijk en uit de kenniswereld.In essentie is verandermanagement het beheersen of managen van veranderingen. Buro Quasar committeert zich aan het succesvol initiëren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering.

De startvraag is dan ook altijd: Waar naartoe?

Ruim 70% van de reorganisaties mislukt in Nederland, organisatieveranderingen leiden vaak tot een impasse of bereiken niet het gewenste doel. De oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld liggen in een verkeerde timing van de reorganisatie of in het niet meenemen van de cultuur in het veranderproces. Echter, vooral communicatie blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan het succesvol implementeren van een verandering. Weerstand en wantrouwen kunnen door een goed communicatiebeleid worden voorkomen of weggenomen, door het gedrag van de medewerker positief te beïnvloeden.

Met de inzet om menselijk potentieel te verbinden met de kracht van het bedrijfsleven, begeleiden wij organisaties bij de invoering van zelforganisatie of veranderingstrajecten. Dit leidt tot een duidelijk aansprekend kerndoel, een heldere en veilige cultuur en een wendbare organisatiestructuur gebaseerd op zelfmanagement.

Wij creëren draagvlak bij alle betrokkenen en begeleiden organisaties en leiders bij de invoering van dit proces. Van procesmanagement en branding tot reconstructie van een organisatie.

Communicatie en conflictmanagement

Zakelijke bemiddeling brengt een complex samenspel van belangen met zich mee, en juist dan zijn onze expertise en anciënniteit van grote toegevoegde waarde. Van MKB tot multinationals, wij helpen bij bemiddeling en conflicthantering.

Conflictmanagement richt zich op het begeleiden van conflicten en het benutten van de ontwikkelingskracht van conflicten binnen de organisatie. Ze zijn namelijk een signaal dat verandering noodzakelijk is.

Conflicten komen overal voor. In bedrijven wordt hier te laat mee gehandled, wat resulteert in 'brandjes blussen'. Echter, wanneer conflicten goed geadresseerd worden, is er winst te behalen! Wij helpen u om eerder te signaleren, te herleiden waarom en hoe de samenwerking en communicatie weer soepel kan gaan verlopen.

Met als resultaat: verdieping van de professionaliteit, heldere besluitvorming en duurzamere resultaten.


Visie op regievoering

Bouwteams als organisatievorm

Bouwteams worden steeds meer ingezet als organisatievorm voor projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het gebruiken van deze bouworganisatievorm kan voordelen bieden ten opzichte van een reguliere bouworganisatievorm. Bij het aanbesteden en het inrichten van het bouwteam is echter wel een aantal cruciale keuzes te maken in contractuele en aanbestedingsfase.

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere (ontwerp)adviseur(s) en aannemer(s). Zij werken in een gecoördineerd verband samen aan het ontwerp, de engineering en de realisatie van een project.

Het doel van deze aanpak is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat past binnen het vooraf vastgestelde budget.

+31 30 207 28 50

Contactformulier

Bouwteam samenwerking

De eerste fase is de bouwteamfase. De opdrachtgever werkt samen met adviseur(s) en aannemer(s) naar een uitvoerbaar ontwerp toe. Aan het eind van de fase wordt de bouwteamaannemer uitgenodigd om als eerste en enige een aanbieding te doen om het ontwerp te realiseren. Bij overeenstemming over de aanbieding start de tweede fase.

De tweede fase is de realisatiefase waarin de aannemer het ontwerp realiseert. Dit gebeurt doorgaans onder de voorwaarden van de UAV of UAV-GC.

Kostenbeheersing

Een belangrijk aspect is het beheersen van de bouwteamkosten en de uiteindelijke aanbiedingsprijs voor de tweede fase.

Bouwteamkosten

Wat betreft het beheersen van de bouwteamkosten is van belang of er is gekozen voor een (deels) vaste prijs voor de bouwteamkosten of voor betaling op basis van regie.

Indien wordt gekozen voor betaling op regie op basis van vaste tarieven zijn de kosten lastiger te beheersen dan wanneer wordt gekozen voor een vaste prijs. Een manier om dit te beheersen is door de aannemer voor aanvang van de bouwteamfase een bouwteambegroting (als bouwteamproduct) te laten maken.

Deze begroting kan dan gebruikt worden als referentie. Door frequent (tweewekelijks bijvoorbeeld) een urenstaat op te vragen en te accorderen als basis voor de facturatie kan verder grip op de kosten worden gehouden. Transparantie en tijdige communicatie over significante afwijkingen in de geprognotiseerde uren is belangrijk om discussies achteraf te voorkomen. In het DG2020-model wordt hier in de bouwteamovereenkomst aandacht aan besteed.

Bij een aangeboden vaste prijs voor de bouwteamfase komt het vooral aan op goed scope- en wijzigingenmanagement en vooraf de verwachtingen goed met elkaar af te stemmen (het liefst doe je dit natuurlijk al bij de aanbesteding). Transparantie en oog voor elkaars belangen bij de (haast onvermijdelijke) meerwerkdiscussies zijn nodig om de bouwteamfase goed te kunnen doorlopen.

Aanbiedingsprijs

Belangrijk voor de bouwteampartners is om niet verrast te worden door de uiteindelijke aanbiedingsprijs voor de uitvoeringswerkzaamheden. Een veelgebruikte methode om dit te beheersen is om per ontwerpniveau (VO/DO/UO) een raming te laten maken door de aannemer. Op deze manier kun je de uiteindelijke aanbiedingsprijs monitoren en beter voorspellen.

Daarnaast is het belangrijk dat de bouwteampartners bij iedere significante ontwerpkeuze expliciet stilstaan bij de consequenties voor de aanbiedingsprijs, waarbij met name de aannemer vanuit zijn expertise een grote rol heeft.

Mediation

Met mediation helpt Quasar partijen weer echt en constructief met elkaar in gesprek te komen en samen de optimale win-win oplossing te bereiken. Partijen bepalen met elkaar de oplossing en houden zo maximale invloed op het resultaat. Bij mediation zijn de kosten beperkt en is de kans groot dat u in korte tijd tot de voor beide partijen beste oplossing komt, met respect voor de onderlinge relatie. Zo kunt u zich weer richten op uw doelen voor de toekomst.


Conflictbeheer en Verandering

Wij sturen niet op aanwezigheid, maar op resultaat


Ondernemen draait om vrijheid én om zekerheid. Quasar geeft u beide. Vraag ons bijvoorbeeld om te onderhandelen met de tegenpartij of bij een gerechtelijke procedure. We helpen u ook om afspraken juridisch waterdicht vast te leggen.

Wij kijken verder dan het juridisch domein, weten wat er speelt in de markt aan innovaties, trends en ontwikkelingen, en werken veel met financiële informatie en rapportages.

Quasar gelooft in de waarde van conflicthantering en de kansen die dat biedt voor mensen, organisaties en de samenleving. Waar mensen samenwerken, ontstaan onvermijdelijk ook conflicten. De kunst is om daar goed mee om te gaan, zodat de middelen en de energie die vrijkomen bij conflicten, omgezet worden in een voorwaartse beweging naar verbetering, goede interne communicatie en positieve gedragsbeïnvloeding tijdens organisatieveranderingen.

U kunt Buro Quasar eenvoudig inschakelen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, zodat wij een voorstel voor u op maat kunnen maken. Graag gaan we met u aan tafel om kennis te maken en uw zaak te bespreken.

Heeft u een capaciteitsvraagstuk op (hoger)management- en/of directieniveau? Samen brengen we uw vraag in kaart om tot een succesvolle oplossing te komen:

+31 30 207 28 50

Contactformulier