Organisatie adviesburo voor mens en economie

Actief op het snijvlak van relationele economie, waarden en leiderschap

Buro Quasar

Overal vraagt samenwerken van je om van goed idee naar juiste vorm te komen. Gebaseerd op uitgangspunten die kloppen met het (bedrijfs)leven zelf. Overal is een besluitstructuur nodig, overal is een verdelingsvraagstuk aanwezig en komt de vraag op ‘hoe’? Hoe doe je dit alles zo dat je meebouwt? Wat vraagt dit van jou persoonlijk, wat vraagt dit van de mensen met wie je werkt, wat vraagt dit van de organisatiecultuur en structuur?

Praktische oplossingen

Begeleiding en advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Omdat je je bedrijf ‘van zichzelf’ wilt maken. Of omdat je überhaupt eigentijdse vormen van eigendom zoekt. Omdat je je organisatie horizontaal wilt organiseren. Of omdat je wilt staan voor wat je wilt manifesteren. Of omdat iets in je of buiten je je tegenhoudt.

We bieden richtinggevende oplossingen voor complexe vraagstukken. Voor welke uitdaging het bedrijf ook gesteld staat, wij helpen om een transitieproces te ontwerpen, te managen en te implementeren in de bedrijfsvoering. Samen creëren we de beweging die ertoe doet.​

Voor en met onze opdrachtgevers, ontwerpen en realiseren wij veranderingen en onderscheidende concepten. Op koers blijven en écht doen wat je zegt, vereist sterk leiderschap. We helpen bij de projecten en programma’s die in uw organisatie voor tastbare, blijvende resultaten zorgen.

U kunt ons eenvoudig inschakelen of vrijblijvend bellen

Contact  +31 30 207 28 50

Contactformulier ⟩

Samenwerken, verbinden en kennisdelen

Bij alles wat we doen hoort een structuur van samenwerken. Alle lagen van organisaties verbinden wij met elkaar, van de werkplaats tot de directiekamer, dwars door de keten heen. we verbinden mensen en richten gemeenschappelijke projecten in met partners uit de praktijk en uit de kenniswereld.In essentie is verandermanagement het beheersen of managen van veranderingen. Buro Quasar committeert zich aan het succesvol initiëren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering.

De startvraag is dan ook altijd: Waar naartoe?

Met de inzet om menselijk potentieel te verbinden met de kracht van het bedrijfsleven, begeleiden wij organisaties bij de invoering van zelforganisatie of veranderingstrajecten. Dit leidt tot een duidelijk aansprekend kerndoel, een heldere en veilige cultuur en een wendbare organisatiestructuur gebaseerd op zelfmanagement.

Wij creëren draagvlak bij alle betrokkenen en begeleiden organisaties en leiders bij de invoering van dit proces. Van procesmanagement en branding tot reconstructie van een organisatie.

co-creation

Communicatie en conflictmanagement

Zakelijke bemiddeling brengt een complex samenspel van belangen met zich mee, en juist dan zijn onze expertise en anciënniteit van grote toegevoegde waarde. Van MKB tot multinationals, wij helpen bij bemiddeling en conflicthantering.

Conflictmanagement richt zich op het begeleiden van conflicten en het benutten van de ontwikkelingskracht van conflicten binnen de organisatie. Ze zijn namelijk een signaal dat verandering noodzakelijk is.

Conflicten komen overal voor. In bedrijven wordt hier te laat mee gehandled, wat resulteert in 'brandjes blussen'. Echter, wanneer conflicten goed geadresseerd worden, is er winst te behalen! Wij helpen u om eerder te signaleren, te herleiden waarom en hoe de samenwerking en communicatie weer soepel kan gaan verlopen.

Met als resultaat: verdieping van de professionaliteit, heldere besluitvorming en duurzamere resultaten.

Conflictmanagement verhoogt productiviteit

Een goede visie op conflictmanagement bespaart een organisatie jaarlijks veel tijd een geld. Door pro-actief een stapsgewijs conflicthanteringsbeleid te ontwerpen en ieders rol daarin duidelijk te benoemen, bouwt u als organisatie een conflictbestendige cultuur. U houdt hiermee grip en controle, beperkt kosten en ziekteverzuim, en vergroot de productiviteit en het werkplezier van uw werknemers.

Wij functioneren in een tijd waarin complexiteit steeds zichtbaarder wordt. Verschillen ontwikkelen zich steeds vaker, onbewust of ongewild, tot conflicten. Het is de moeite waard om dat een goede bedding te geven voor mens, team en organisatie. Wanneer deze verschillen worden benut als motor voor groei en ontwikkeling, ontstaat een conflictbestendige cultuur.

Onze expertise

Effectief verandermanagement begint bij het succesvol verbinden van inzichten uit verschillende vakgebieden en disciplines. Onze adviseurs beschikken dan ook over brede kennis en expertise om onze opdrachtgevers te adviseren bij diverse vraagstukken. Soms vormen deze een onderdeel van een groter verandertraject dat wij begeleiden. Andere keren worden wij specifiek op deze expertisegebieden gevraagd:

 • Strategie
 • Strategische samenwerking, fusies en overnames
 • Organisatieontwerp
 • Besturing
 • Leiderschap en management development
 • Gedrag en cultuur
 • Project- en programmamanagement
 • Onderzoek en evaluatie

contact

Advies

Goed advies in tijden van verandering geeft rust. Quasar zorgt met organisatieadvies op maat dat iedereen in uw organisatie zijn energie kan blijven richten op wat belangrijk is: uw klanten goed bedienen. Met ons organisatieadvies over management development, conflictmanagement of strategisch opleiden ondersteunen we onder andere organisaties die met veranderende managementstructuren te maken hebben of een cultuuromslag doormaken als gevolg van een fusie of overname.

 • Conflictmanagement
 • Management development
 • Talentanalyse en assessments
 • Onafhankelijk onderzoek
 • Procesbegeleiding
 • Teamontwikkeling
 • Cultuur- en verandertrajecten

Coaching

Coaching is een effectieve manier om het welzijn te verhogen en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen te realiseren. Betere individuele prestaties en resultaten voor de organisatie volgen daarna altijd. Want het is bewezen dat gelukkige mensen, die betekenis in hun werk ervaren beter presteren. Onze coaches helpen u graag om uw doelen te bereiken.

Mediation

Met mediation helpt Quasar partijen weer echt en constructief met elkaar in gesprek te komen en samen de optimale win-win oplossing te bereiken. Partijen bepalen met elkaar de oplossing en houden zo maximale invloed op het resultaat. Bij mediation zijn de kosten beperkt en is de kans groot dat u in korte tijd tot de voor beide partijen beste oplossing komt, met respect voor de onderlinge relatie. Zo kunt u zich weer richten op uw doelen voor de toekomst.

Conflictbeheer en Verandering

Wij sturen niet op aanwezigheid, maar op resultaat


Ondernemen draait om vrijheid én om zekerheid. Quasar geeft u beide. Vraag ons bijvoorbeeld om te onderhandelen met de tegenpartij of bij een gerechtelijke procedure. We helpen u ook om afspraken juridisch waterdicht vast te leggen.

U kunt ons eenvoudig inschakelen of eerst vrijblijvend bellen voor advies (030) 207 28 50

Wij kijken verder dan het juridisch domein, weten wat er speelt in de markt aan inovaties, trends en ontwikkelingen, en werken veel met financiële informatie en rapportages.

Quasar gelooft in de waarde van conflicthantering en de kansen die dat biedt voor mensen, organisaties en de samenleving. Waar mensen samenwerken, ontstaan onvermijdelijk ook conflicten. De kunst is om daar goed mee om te gaan, zodat de middelen en de energie die vrijkomen bij conflicten, omgezet worden in een voorwaartse beweging naar verbetering.

 • logo_buro-quasar

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, zodat wij een voorstel voor u op maat kunnen maken. Graag gaan we met u aan tafel om kennis te maken en uw zaak te bespreken.

office